ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed19122018

LAST_UPDATEWed, 21 Nov 2018 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδιο για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών. Ταυτόχρονα μεριμνά για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

Αποτελείται από τέσσερα (5) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Αποκομιδής Στερεών Αστικών Αποβλήτων, Γραφείο Αποκομιδής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων , Γραφείο Καθαρισμού και Διαχείρισης Κοιμητηρίου, και Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS