ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed19122018

LAST_UPDATEWed, 21 Nov 2018 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Το Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της εξέλιξης των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

Αποτελείται από δύο (2) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Χωροταξίας και Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS