ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Wed19122018

LAST_UPDATEWed, 21 Nov 2018 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τμήμα Κατασκευής Τεχνικών Έργων

Το Τμήμα Κατασκευής Τεχνικών Έργων είναι αρμόδιο για την επίβλεψη και περάτωση των εκτελούμενων τεχνικών έργων, καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας τους. Επίσης φροντίζει για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης και την αρχειοθέτηση των εγγράφων και φακέλων έργων για όλη τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Επίβλεψης Έργων, Γραφείο Ελέγχων Ποιότητας και Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχειοθέτησης.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS