ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδια για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Αρμοδιότητες ή υποχρεώσεις, που δεν κατονομάζονται ρητά, αλλά από την φύση τους έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π. ή θα προκύψουν στο μέλλον από ειδικές διατάξεις, αποτελούν αντικείμενα αρμοδιότητας του.

Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών διαρθρώνεται σε δύο (2) τμήματα που είναι :

- Τμήμα ΚΕΠ Αμαλιάδας

- Τμήμα ΚΕΠ Σιμόπουλου

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS