ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu30032023

LAST_UPDATEFri, 17 Mar 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τμήμα Δαπανών – Διαχείρισης Υλικών

Το Τμήμα Δαπανών - Διαχείρισης Υλικών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό, διενέργεια και παραλαβή των προμηθειών υλικών και των παροχών υπηρεσιών. Επίσης φροντίζει για τη λειτουργία αποθηκών υλικών και αναλωσίμων και την ορθή χρέωση των αναλωθεισών ποσοτήτων στα κέντρα κόστους.
Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Δημοπράτησης, Γραφείο Συμβασιοποίησης και Παραλαβής και Γραφείο Αποθήκευσης και Διαχείρισης Υλικών.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS