ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Γραφείο Καθαρισμού και Διαχείρισης Κοιμητηρίου

Γραφείο Καθαρισμού και Διαχείρισης Κοιμητηρίου

Το Γραφείο Καθαρισμού και Διαχείρισης Κοιμητηρίου είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αμαλιάδας και τη διαχείριση των χώρων του. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η εύρυθμη λειτουργία του κοιμητηρίου.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων του κοιμητηρίου καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου του κοιμητηρίου.

2)Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου.

3)Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας του δημοτικού κοιμητηρίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του δήμου.

4)Παρακολουθεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του κοιμητηρίου και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

5)Μεριμνά για τη σύνταξη και εφαρμογή κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίου.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS