ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ)

Γραφείο Δημάρχου (Αυτοτελές Τμήμα)

Οι υπηρεσίες που επικουρούν το έργο του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής διαρθρώνονται σε μία οργανική μονάδα που συστήνεται σε επίπεδο Τμήματος και ονομάζεται Γραφείο Δημάρχου. Αποτελείται από οκτώ (8) μονάδες που είναι : Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Γενικός Γραμματέας, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης, Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας, Γραφείο Υποστήριξης
Αιρετών Οργάνων και Γραφείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς.
Ο προϊστάμενος του τμήματος «Γραφείο Δημάρχου» υπάγεται ιεραρχικά απ' ευθείας στο Δήμαρχο και συμμετέχει μαζί με τους υπολοίπους προϊσταμένους Διευθύνσεωνστις συγκαλλούμενες συσκέψεις και συνιστώμενες ομάδες εργασίας.
Στο Γραφείο Δημάρχου συνιστώνται στον παρόντα οργανισμό η θέση του Γενικού Γραμματέα και τρεις θέσεις έμμισθων δικηγόρων (Ν.3584/07, άρθρο 161), η θέση του Ιδιαιτέρου Γραμματέα (Ν.3584/07, άρθρο 162) και πέντε θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (Ν.3584/07, άρθρο 163).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS