ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων

Το Γραφείο Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό δρόμων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Υποστηρίζει τόσο το μηχανικό καθαρισμό όσο και το χειρονακτικό. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η καθαριότητα και η καλή εικόνα του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου και τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

2)Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.

3)Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του γραφείου.

4)Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων κλπ.

5)Λαμβάνει προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης, την ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου.

6)Καταγράφει και συγκεντρώνει καθημερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων

καθαριότητας του γραφείου.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS