ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Πολιτικής Προστασίας

Το Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιο για τη διαχείριση και συντήρηση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί ο δήμος. Ταυτόχρονα μεριμνά για την ανάληψη δράσεων πολιτικής προστασίας στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Κίνησης Αυτοκινήτων, Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων και Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS