ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων, των δράσεων κοινωνικής προστασίας, την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας καθώς και για τη νομιμοποίηση και ένταξη των μεταναστών στην περιοχή του δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
Αποτελείται από πέντε (5) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών   Ισότητας   των   Φύλων,   Γραφείο   Προγραμμάτων   Κοινωνικής   Προστασίας,
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Γραφείο Αδειών Παραμονής Αλλοδαπών και Γραφείο Ένταξης Μεταναστών.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS