ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Το Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας είναι αρμόδιο για τον καθορισμό και βεβαίωσητων φόρων και τελών που επιβάλλονται στους δημότες. Επίσης φροντίζει για τη διαχείριση και αποδοτική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Φόρων και Τελών, Γραφείο Βεβαίωσης Εσόδων και Γραφείο Διαχείρισης Περιουσίας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS