ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu08062023

LAST_UPDATEWed, 31 May 2023 9am

Back You are here: Αρχική

Articles

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τηλεφωνα & Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσιών Δήμου Ήλιδας

Παρακάτω διατίθενται όλα τα τηλέφωνα επικοινωνίας των υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας.

Έδρα Δήμου

Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 360502 Τηλεμοιότυπο: 2622 360501 Email Επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου

Γραμματεία Αιρετών Οργάνων  Τηλέφωνο: 2622 360502 - 18 Τηλεμοιότυπο: 2622 360519 
Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πηνείας Τηλέφωνο: 2622 360011 - 7 Τηλεμοιότυπο: 2622 360019
Γραφείο Ανταποκριτών ΟΓΑ Τηλέφωνο: 2622 360511 Τηλεμοιότυπο: 2622 360519

Τηλέφωνα επικοινωνίας Οργανικών Μονάδων Δήμου Ήλιδας

Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας Τηλέφωνο: 2622 360520- 568 Τηλεμοιότυπο: 2622 360501

--Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
-----Γραφείο Δημοτολογίου
-----Γραφείο Ληξιαρχείου

Τηλέφωνο: 2622 360710-719
Τηλέφωνο: 2622 360713/719
Τηλέφωνο: 2622 360719/713

Τηλεμοιότυπο: 2622 360712
--Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Τηλέφωνο: 2622 360502

 

Τηλεμοιότυπο: 2622 360529


--Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Τηλέφωνο: 2622 360530
--Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τηλέφωνο: 2622 360590
--Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης Τηλέφωνο: 2622 360565
Δ/νση Οικονομικών Τηλέφωνο: 2622 360540-58 Τηλεμοιότυπο: 2622 360549
--Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου Τηλέφωνο: 2622 360545
--Τμήμα Δαπανών - Διαχείρισης Υλικών Τηλέφωνο: 2622 360556 Τηλεμοιότυπο: 2622 360559
--Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας Τηλέφωνο: 2622 360553  
--Τμήμα Ταμειακής Λειτουργίας Τηλέφωνο: 2622 360550
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τηλέφωνο: 2622 038640-038669

 

Τηλεμοιότυπο: 2622 038649

--Τμήμα Σχεδιασμού και Μελετών Τηλέφωνο: 2622 038651
--Τμήμα Κατασκευής Τεχνικών Έργων Τηλέφωνο: 2622 038661
--Τμήμα Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων Τηλέφωνο: 2622 038641
Δ/νση Υπ. Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Τηλέφωνο: 2622 361102-106 Τηλεμοιότυπο: 2622 361112
Δ/νση Υδάτινων Πόρων
--Υδραγωγείο
--Βιολογικός Καθαρισμός

Τηλέφωνο: 2622 023923
Τηλέφωνο: 2622.023042
Τηλέφωνο: 2622.028179

Τηλεμοιότυπο: 2622 028389
Τηλεμοιότυπο: 2622 023042
Τηλεμοιότυπο: 2622 028179
Δ/νση Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου Τηλέφωνο: 2622 022554
Τηλέφωνο: 2622 029712-716
Τηλεμοιότυπο: 2622 029719
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας Τηλέφωνο: 2622 038510-515 Τηλεμοιότυπο: 2622 038519
Κέντρο Κοινότητας Τηλέφωνο: 2622 024187 Τηλεμοιότυπο: 2622 029835

Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Κ.Ε.Π. Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 360700 - 9 Τηλεμοιότυπο: 2622 026187
Κ.Ε.Π. Σιμόπουλου Τηλέφωνο: 2622 360011  Τηλεμοιότυπο: 2622 360012

Τηλέφωνα επικοινωνίας Νομικών Προσώπων Δήμου Ήλιδας

Ν.Π.Δ.Δ. Δ. Ήλιδας "Ο ΗΛΕΙΟΣ" Τηλέφωνο: 2622 023820 Τηλεμοιότυπο: 2622 023311
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Τηλέφωνο: 2622 029933  
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Τηλέφωνο: 2622 029933  
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση
--Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Τηλέφωνο: 2622 029933
Τηλέφωνο: 2622 024481

Τηλεμοιότυπο: 2622 025169
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Ακινήτων Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 024481 Τηλεμοιότυπο: 2622 024481
Ανώνυμη Εταιρεία Ραδιοφώνου Αμαλιάδας Τηλέφωνο: 2622 024036 Τηλεμοιότυπο: 2622 025169
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS