ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας

Η Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση/διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δήμου.
Παράλληλα η Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας είναι αρμόδια για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου, την άσκηση αρμοδιοτήτων του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, την τήρηση διαδικασιών για τους αλλοδαπούς και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.
Επιπλέον είναι αρμόδια για την εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Η Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τμήματα, που είναι: Τμήμα  Δημοτικής  Κατάστασης  και Ληξιαρχείου,  Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  και
Αλληλεγγύης, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας και Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Στη Διεύθυνση, υπάγεται ιεραρχικά το αποκεντρωμένο στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας, Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS