ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διεύθυνση Οικονομικών

Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των λογαριασμών του δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
Η Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) τμήματα που είναι Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, Τμήμα Δαπανών - Διαχείρισης Υλικών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Λειτουργίας.
Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Ταμείου, υπάγεται ιεραρχικά και το αποκεντρωμένο Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων στη Δημοτική Ενότητα Πηνείας.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS