ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Sun01102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

Το Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, παρακολούθηση και υλοποίηση του προϋπολογισμού του δήμου και επιφορτισμένο με τη συγκέντρωση, καταγραφή και αξιοποίηση της λογιστικής πληροφορίας. Επίσης φροντίζει την υποβολή στατιστικών στοιχείων στους αρμόδιους φορείς και την παρουσίαση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του δήμου στα ενδιαφερόμενα μέρη. Τέλος, ελέγχει τις διενεργηθείσες δαπάνες (εκκαθάριση δαπανών) και εκδίδει τις σχετικές εντολές για την πληρωμή τους (χρηματικά εντάλματα πληρωμής).
Αποτελείται από τρία (3) γραφεία που είναι τα : Γραφείο Σύνταξης και Παρακολούθησης Προϋπολογισμού, Γραφείο Οικονομικών και Στατιστικών Δεδομένων και Γραφείο Εκκαθάρισης και Ενταλματοποίησης.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS