ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διεύθυνση Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού και Πρασίνου

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου είναι αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και φροντίδας του πρασίνου στους κατοίκους της περιοχής. Ταυτόχρονα μεριμνά για τη διαχείριση των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί ο δήμος και την προετοιμασία του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων κινδύνων.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου διαρθρώνεται σε τρία (3) τμήματα που είναι: Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Τμήμα Διαχείρισης Αυτοκινήτων και Πολιτικής Προστασίας και Τμήμα Πρασίνου.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS