ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΧΥΤΥ ΗΛΕΙΑΣ

Έργο: Κατασκεύη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Μέσα στο 2017 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πρακτική που εφαρμοζόταν στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, πριν την κατασκευή του ανωτέρω έργου, περιελάμβανε συλλογή των απορριμμάτων, μεταφορά και διάθεση σε ανεξέλεγκτους χώρους απόθεσης (ΧΑΔΑ). Είναι νωπές ακόμα οι μνήμες από τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στους κατά τόπους Δήμους μετά την οριστική παύση λειτουργίας των χώρων αυτών χωρίς να υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διάθεσης.

Από την ανεξέλεγκτη διαχείριση στερεών αποβλήτων προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς τόσο αναφορικά με την υγεία και το περιβάλλον όσο και με την οικονομία του τόπου. Η ανάγκη οργανωμένων μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα η εξασφάλιση ασφαλούς διάθεσης τους χαρακτηρίζεται τουλάχιστον κρίσιμη και επείγουσα.

Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης συμβάλλει στην ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με άμεσα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Οι άμεσα ωφελημένοι αποδέκτες είναι αναμφισβήτητα οι κάτοικοι της περιοχής εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων που ανέρχονται σε 193.288, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011). Επιπλέον όμως ωφελούνται επισκέπτες και τουρίστες της περιοχής, μελλοντικοί επενδυτές και σίγουρα το περιβάλλον του νομού μας.

Τα κυριότερα οφέλη του έργου συνίστανται σε :

-    Ασφαλή τελική διάθεση των Σ.Α. της περιοχής.
-    Προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής από την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων χώρων απόθεσης (ΧΑΔΑ).
-    Εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων από ταφή.
-    Εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.
-    Επίλυση τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων από τη μη οργανωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νομού.
-    Εναρμόνιση με τις επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας με παύση πληρωμών προστίμων.
-    Εναρμόνιση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Επιπλέον, εκτός των προαναφερομένων, το έργο θα συνεισφέρει στην τοπική οικονομία του νομού, καθώς  παρέχεται η δυνατότητα σε διάφορους φορείς και επενδυτές να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο αναπτυξιακό έργο, να αναπτύξουν καινοτομίες και νέες ολοκληρωμένες λύσεις για τη συνολική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων του νομού Ηλείας και αξιοποίηση τους. Οι δράσεις αυτές ανατροφοδοτούν την αγορά, με αποτέλεσμα τη συνολική βελτίωση της οικονομίας. Άλλωστε, με την υλοποίηση του έργου, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και της λειτουργίας του.

PHOTOGALLERY

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS