ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟ.Σ.Ε.

ΚΟ.Σ.Ε.

ΚΟΜΒΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ(ΚΟ.Σ.Ε.) ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.09.2010) για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και την εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007, συγκροτήθηκε στο Δήμο Ήλιδας (Απόφαση Δημάρχου: 27/2011) Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή με τίτλο Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Τα καθήκοντα της επιτροπής ΚΟΣΕ συνοψίζονται στα παρακάτω:

  • Την εκπροσώπηση του Δήμου και τον εσωτερικό συντονισμό
  • Τη συνεργασία με τον ΟΚΧΕ(Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης) και την υποχρέωση ενημέρωσης για την πρόθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα
  • Γενικά τη διασφάλιση των απαιτήσεων του νόμου για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημοσίων αρχών που εκπροσωπούν.
  • Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί ο ΟΚΧΕ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18.

Το email για επικοινωνία με το ΚΟ.Σ.Ε. του Δήμου Ήλιδας είναι: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS