ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων είναι υπεύθυνο για την επαφή του δήμου με τα Μέσα Ενημέρωσης και για την προβολή των δράσεων και της εικόνας του δήμου στους δημότες. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2)    Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο δήμος.
3)    Σχεδιάζει, εισηγείται και Εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
4)    Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων που ενδιαφέρουν το δήμο καθώς και των σχετικών απαντήσεων του δήμου.
5)    Διαχειρίζεται τις σχέσεις του δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του δήμου. Φροντίζει και για την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του δήμου.
6)    Συντονίζει και φροντίζει για τη δημοσίευση των ανακοινώσεων, προκηρύξεων και διακηρύξεων του δήμου στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Φροντίζει και για την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του δήμου.
7)    Μεριμνά για την ανάρτηση πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών της δημοτικής αρχής στην ιστοσελίδα του δήμου.
8)    Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του δήμου στα ΜΜΕ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS