ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri23022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΠ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Αμαλιάδας

Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Αμαλιάδας

Το Γραφείο Εσωτερικής Ανταπόκρισης Αμαλιάδας είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων πολιτών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πολιτών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δήμου.

2)Προωθεί τα ανωτέρω αιτήματα στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.

3)Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.

4)Τηρεί τα σχετικά με τη διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.

5)Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

6)Εκδίδει πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που προκύπτουν από τα αρχεία του δημοτολογίου και των μητρώων αρρένων του Δήμου, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή άλλη πράξη που μπορεί να εκδοθεί αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS