ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu07122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γραφείο Φυτωρίου

Γραφείο Φυτωρίου

Το Γραφείο Φυτωρίου είναι αρμόδιο για τη λειτουργία και συντήρηση του φυτωρίου του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η καλή λειτουργία του φυτωρίου. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Καλλιεργεί και αναπτύσσει φυτά για την κάλυψη αναγκών των γραφείων Κατασκευής Έργων Πρασίνου και Συντήρησης Πρασίνου.

2)Συντάσσει προδιαγραφές για την προμήθεια φυτών και λοιπών υλικών και προβαίνει στην παραλαβή τους.

3)Μεριμνά για την αποδοτική λειτουργία του φυτωρίου του δήμου.

4)Φροντίζει για την καθαριότητα των χώρων και την αποθήκευση εργαλείων, λιπασμάτων και λοιπών υλικών.

5)Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των φυτών (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).

6)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS