ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

Το Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου είναι αρμόδιο για την πραγματοποίηση δράσεων διατήρησης της καλής κατάστασης των χώρων πρασίνου στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η διατήρηση σε καλή κατάσταση των χώρων πρασίνου.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Αναλαμβάνει την υλοποίηση εργασιών που αφορούν τη συντήρηση των χώρων πρασίνου.

2)Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του δήμου.

3)Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης.

4)Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του χρησιμοποιούμενου τεχνικού εξοπλισμού.

5)Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

6)Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του γραφείου.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS