ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γραφείο Κατασκευής Έργων Πρασίνου

Γραφείο Κατασκευής Έργων Πρασίνου

Το Γραφείο Κατασκευής Έργων Πρασίνου είναι αρμόδιο για την πραγματοποίηση δράσεων προστασίας και επέκτασης των χώρων πρασίνου στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η ολοκλήρωση λειτουργικών έργων πρασίνου.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι : 1)       Επιβλέπει την εκτέλεση των τεχνικών έργων που ανατίθενται σε τρίτους.

2)Αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων που αφορούν τη βελτίωση και αύξηση των χώρων πρασίνου.

3)Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

4)Επιβλέπει την εκτέλεση των τεχνικών έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του δήμου.

5)Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.

6)Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων και γενικά του χρησιμοποιούμενου τεχνικού εξοπλισμού.

7)Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

8)Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί (αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του γραφείου.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS