ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Παροχών

Γραφείο Διαχείρισης Παροχών

Το Γραφείο Διαχείρισης Παροχών είναι αρμόδιο για την καταμέτρηση της κατανάλωσης των συνδέσεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα μεριμνά για παρακολούθηση της κίνησης και του ιστορικού των παροχών. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η καλή σχέση του δήμου με τους χρήστες των υπηρεσιών του στους τομείς ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Καταμετρά περιοδικά την κατανάλωση των συνδέσεων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

2)Εκδίδει σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης τους λογαριασμούς κατανάλωσης.

3)Διανέμει τους λογαριασμούς στους υπόχρεους καταναλωτές.

4)Τηρεί αρχείο καταναλώσεων και ιστορικό των συνδέσεων.

5)Προβαίνει σε διακοπές συνδέσεων σε περιπτώσεις μη καταβολής οφειλών.

6)Προχωρά σε επανασυνδέσεις παροχών όταν τακτοποιηθούν οφειλές.

7)Αποξηλώνει και διακόπτει οριστικά συνδέσεις όταν ζητηθεί από τους καταναλωτές.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS