ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γραφείο Ελέγχων

Γραφείο Ελέγχων

Το Γραφείο Ελέγχων είναι αρμόδιο για την καταγραφή παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος και τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αειφόρος ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι : 1)      Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α)     Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β)     Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την παροχή

γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ)      Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ)     Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών

Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ' άρθρο 5 Ν.

2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α'), σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών

Εφαρμογών.

(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του Προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες). (στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων περιαστικών χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS