ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri23022024

LAST_UPDATEThu, 11 Jan 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης

Γραφείο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης

Το Γραφείο Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Σηματοδότησης είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις οδούς του δήμου και τη σηματοδότηση τους. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η απρόσκοπτη μετακίνηση.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη

διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :

(α)     Μεριμνά για τη  ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό πεζοδρόμων,

μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

(β)     Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

(γ)      Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δημιουργία

χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την

κείμενη νομοθεσία.

(δ)      Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους. (ε)      Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθμηση κτισμάτων κλπ.

(στ)    Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.

(ζ)      Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.

(η)     Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και

μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

(θ)     Καθορίζει το εξωτερικό χρώμα των ΤΑΞΙ.

2)Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των

κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους, σε συνεργασία και με τη Δημοτική

Αστυνομία. Στο πλαίσιο αυτό :

(α)     Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς.

(β)     Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν

υλικά και εργαλεία στις οδούς.

 

 

(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

3)Προωθεί την εξοικονόμηση ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του

δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προωθεί τις ήπιες μορφές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό :

(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους Σχεδιασμούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.

(γ)      Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης

των κτιρίων του δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.

(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το δήμο.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS