ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Γραφείο Προγραμματισμού Έργων

Γραφείο Προγραμματισμού Έργων

Το Γραφείο Προγραμματισμού Έργων είναι αρμόδιο για τη σύνταξη ή την επίβλεψη των μελετών για την κατασκευή των σχετικών έργων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η έγκαιρη προετοιμασία λειτουργικών έργων.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Γραφείου Δημάρχου για το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του δήμου που αφορούν την υλοποίηση των πάσης φύσεως έργων σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των δήμων.
2)    Συμμετέχει στην εκπόνηση του Πενταετούς Τεχνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ.) και του Τεχνικού Προγράμματος.
3)    Συντάσσει τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης των έργων.
4)    Υποβάλλει σε συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Γραφείου Δημάρχου τις προτάσεις χρηματοδότησης των σχεδιαζόμενων και υπό εκτέλεση έργων.
5)    Ενημερώνει τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης για το ύψος του προϋπολογισμού των σχεδιαζόμενων τεχνικών έργων και μεριμνά για την εγγραφή στον οικονομικό προϋπολογισμό των σχετικών πιστώσεων.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS