ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Γραφείο Σύνταξης Μελετών

Γραφείο Σύνταξης Μελετών

Το Γραφείο Σύνταξης Μελετών είναι αρμόδιο για τη σύνταξη ή την επίβλεψη των μελετών για την κατασκευή των σχετικών έργων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η έγκαιρη προετοιμασία λειτουργικών έργων.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την υλοποίηση των τεχνικών έργων (εκπόνηση με προσωπικό του γραφείου ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των μελετών.
2)    Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία ή με ανάθεση σε τρίτους).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS