ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Γραφείο Ληξιαρχείου

Γραφείο Ληξιαρχείου

Το Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάμων είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου προσωπικών γεγονότων των κατοίκων της περιοχής, τη χορήγηση των αιτούμενων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και τη διενέργεια των πολιτικών γάμων. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια του δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερα γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
2)    Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
3)    Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσμοθετημένα πιστοποιητικά.
4)    Ενημερώνει τα αντίστοιχα γραφεία ή τμήματα άλλων δήμων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων/αρχείων που τηρούνται στα τμήματα αυτά.
5)    Συντάσσει τις άδειες ταφής και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
6)    Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων δήμων σε περιπτώσεις μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρημένες εκεί.
7)    Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των γάμων αυτών.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS