ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri08122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ Γραφείο Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων

Γραφείο Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων

Το Γραφείο Μητρώου Αρρένων και Εκλογικών Καταλόγων είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου προσωπικής κατάστασης των αρρένων δημοτών και τη χορήγηση των αιτούμενων πιστοποιητικών, τη σύνταξη και ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων με τα στοιχεία των εκλογέων δημοτών και τη διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
2)    Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίεςγια τιςμεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
3)    Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
4)    Συνεργάζεται με άλλους δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
5)    Τηρεί και ενημερώνει τους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.
6)    Συνεργάζεται με άλλους δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις μεταβολών των καταλόγων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
7)    Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.
8) Συντονίζει και διενεργεί τις εκλογικές διαδικασίες σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές και περιφερειακές υπηρεσίες.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS