ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης στη παρούσα φάση, σε υπηρεσίες "Επίπεδου Α" . Κάθε πολίτης, επιλέγοντας μία υπηρεσία από τις ακόλουθες, μπορεί να αιτηθεί μέσω του συστήματος ηλεκτρονικά  σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να πρωτοκολλεί την αίτηση του πολίτη, να τον ενημερώνει είτε με email, είτε μέσω της ηλεκτρονικής του θυρίδας για την πρόοδο διεκπεραίωσης του αιτήματος καθώς επίσης και για τον τρόπο παραλαβής του εντύπου που έχει αιτηθεί. Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιείται  αρχικά μέσω της παλιάς ιστοσελίδας http://www.amaliada.gr μέχρι να ολοκληρωθεί η υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών αναβαθμισμένων υπηρεσιών από την νέα ιστοσελίδα.

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσω των ιστοσελίδων του δήμου είναι:

  1. Αιτήματα-Καταγγελίες  (Μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφωνου: 8001115800, δωρεάν από σταθερό τηλέφωνο)
  2. Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις (Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα)
  3. Ευρετήριο Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων
  4. Δημοψηφίσματα
  5. Πληρωμές (Αφορά Πληρωμή Προστίμων ΚΟΚ-Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα)
  6. Επιχειρήσεις (Αφορά Πληρωμή Τέλους 0,5% από επιχειρήσεις-Απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα)

Τα αναφερόμενα επίπεδα πιστοποίησης ταυτότητας είναι:

  • Επίπεδο Α: Πιστοποίηση ταυτότητας απλού χρήστη

Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Α, γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με την απλή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων στο σύστημα.
Η είσοδός στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password) που οι ίδιος ορίζει. Επειτα απο την επιτυχή εισαγωγή στο σύστημα, κάθε χρήστης Επιπέδου Α έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος.

  • Επίπεδο Β: Πιστοποίηση ταυτότητας εξουσιοδοτημένου χρήστη (Προσωρινά μη διαθέσιμες)

Η πιστοποίηση ταυτότητας Επιπέδου Β, γίνεται με την προσωπική παρουσία του Πολίτη στην Αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.
Η είσοδός του στο σύστημα είναι ελεγχομένη και γίνεται με την χρήση «ονόματος χρήστη» (username) και «συνθηματικού» (password).
Κάθε πιστοποιημένος χρήστης Επιπέδου Β έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα όπως π.χ. οικονομικές οφειλές, κλήσεις, εκκρεμότητες κτλ. και πληρωμή των οφειλών του από το χώρο του.

Ο πολίτης παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των αιτημάτων του (πιστοποιητικά, δικαιολογητικά κ.α. ) από την αντίστοιχη Υπηρεσία του Δήμου, ή ταχυδρομικώς στην ορισμένη από τον αυτόν διεύθυνση με την επίδειξη της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS