ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γραφείο Κίνησης Αυτοκινήτων

Γραφείο Κίνησης Αυτοκινήτων

Το Γραφείο Κίνησης Αυτοκινήτων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της καλής κατάστασης των αυτοκινήτων και των κινήσεων που αυτά πραγματοποιούν. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η ασφαλής μεταφορά επιβατών και φορτίων.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Διαχειρίζεται το στόλο των αυτοκινήτων του δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για τη στελέχωση τους, την ασφάλιση τους και τον εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

2)Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των αυτοκινήτων του δήμου, την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.

3)Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

4)Τηρεί αρχείο αυτοκινήτων, συντηρήσεων, κινήσεων και μεταφορικού έργου.

5)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών διαχείρισης μεταφορικού έργου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

6)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS