ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ήλιδας για το διδακτικό έτος 2023-2024

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πλήρους και μερικής απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Ήλιδας για το διδακτικό έτος 2023-2024

Image 4SOX Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων προσληπτέων.

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ 2023-2024 (Ορθή Επανάληψη 18/10/2023)

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΙΔΟΧ 2023-2024 (Αρχικός 17/10/2023)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS