ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon27052024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού

Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού

Image 4SOX

Ο Δήμος Ήλιδας Ανακοινώνει:

Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση  της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ήλιδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων», στο Δήμο Ήλιδας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 28-03-2022 έως 08-04-2022 και ώρα 15.00.

Συνοδευτικά:

1.Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022,

2.Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου,

3. Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και

4.Έντυπο αίτησης ΣΟΧ.12 του ΑΣΕΠ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS