ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Image 4SOX ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αρ. ΣΟΧ 3 /2021

   Ο Δήμος Ήλιδας με την υπ΄ αριθ. ΣΟΧ3/17463/2021 Ανακοίνωση θα προβεί  στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  οκτώ (8) ατόμων πλήρους απασχόλησης, ενός (1) ατόμου τετράωρης και δεκαεννέα (19) τρίωρης -μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Η σύναψη των συμβάσεων θα έχουν διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή τους και μέχρι την λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων :  από  16-08-2021

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : έως και  20-08-2021

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην  διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας μοριοδότησης και ανάρτησης των πινάκων, συστήνουμε οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την (ΣΟΧ3) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», να υποβάλουν και τα δικαιολογητικά που αφορούν τον ΠΙΝΑΚΑ Δ της αίτησης.

Η ανωτέρω ( ΣΟΧ3 ) «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή.  Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης παρακάτω:

Πληροφορίες : Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τηλ. 2622360523/524/525 Ανδριοπούλου Αθ., Κάππου Μ., Φωτοπούλου Μ.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS