ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΔΙΟΙΚ. ΔΟΜΕΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία Συμπαραστάτη

Στοιχεία Συμπαραστάτη

Με την υπ.αριθμ. 7/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας (υπ.αριθμ. -1/2015- συνεδρίαση) και σύμφωνα με την προκήρυξη, έγινε η επιλογή του Χρήστου Ι. Σταυρούλια ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Ήλιδας.

Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την υπ.αριθμ. 30121/1384/18.03.20015 απόφαση έγκρισης νομιμότητας του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/ου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου.

Ο Συμπαραστάτης ανέλαβε τα καθήκοντά του από 1.04.2015, μετά την ορκωμοσία του σε δημόσια συνεδρίαση στις 31.03.2015.

  1. Απόφαση επιλογής Συμπαραστάτη Δήμου Ήλιδας
  2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα κου Χ.Σταυρούλια
  3. Επιστολή Παραίτησης (11/06/2019)
  4. Επιστολή προς τον Δήμαρχο (11/06/2019)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στο διαδικτυακό τόπο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου  Ήλιδας.
Ξεκινάμε τη λειτουργία ενός νέου θεσμού, με στόχο τη γρήγορη, διαφανή  και δίκαιη επίλυση των προβλημάτων κακοδιοίκησης, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες - δημότες ή μη - και οι επιχειρήσεις, στις σχέσεις τους με τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τη διοίκηση του Δήμου ΄Ηλιδας.
Ο Συμπαραστάτης αποτελεί διοικητικό όργανο του Δήμου και είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής, που δέχεται καταγγελίες και υποδεικνύει πρακτικούς τρόπους για την επίλυση των διαφορών, συμβουλεύοντας και τα δύο μέρη προς την κατεύθυνση που θεωρεί ορθή, με βάση το νόμο, τη λογική και τη συνείδησή του. Δεν έχει εξουσία να επιβάλει την άποψή του με τρόπο δεσμευτικό, αλλά η ανάμειξή του μπορεί να οδηγήσει σε γεφύρωση των διαστάσεων και σε λύσεις ικανοποιητικές και αποδεκτές και από τα δύο μέρη, χωρίς την ανάγκη προσφυγής στα δικαστήρια ή σε άλλα δικαιοδοτικά όργανα.  
Με το νέο θεσμό,  που βασίζεται στη απόλυτη ανεξαρτησία του Συμπαραστάτη από τη διοίκηση του Δήμου,  γίνεται διάκριση μεταξύ ελέγχοντος και ελεγχόμενου και παρέχονται τα εχέγγυα  της απαραίτητης αμεροληψίας και αντικειμενικότητας, ώστε ο έλεγχος να είναι πράγματι δίκαιος και να διασφαλίζεται το συμφέρον των πολιτών και των επιχειρήσεων στις σχέσεις τους με τη διοίκηση του Δήμου.
Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για μείωση της γραφειοκρατίας στη διοίκηση και θα επιδιώξουμε ο νέος  θεσμός να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και να μην αποτελέσει μια επιπλέον γραφειοκρατική  δομή, με ταχύτητα, ευελιξία και επικέντρωση στην ουσία και όχι στους τύπους.       
Στην άσκηση της δικαιοδοσίας μας μπορεί να  γίνουν και  λάθη. Αυτά όμως θα είναι αθέλητα και δεν θα οφείλονται σε κανενός είδους παρέμβαση και επιρροή.
 Εκείνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι η νομιμότητα,  η αμεροληψία, η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση.  Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία μας,  στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δημοτική διοίκηση, θα κριθεί στην πράξη και θα εξαρτηθεί και από τη συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών, η οποία, όπως είναι αυτονόητο, είναι απαραίτητη και αποτελεί το θεμέλιο λίθο της επιτυχίας.  Μπορεί ο ρόλος μας να είναι ο έλεγχος της δημοτικής διοίκησης, όμως η διοίκηση  δεν είναι και δεν θα αντιμετωπισθεί ως αντίπαλός μας, αλλά ως συνεργάτης.   Άλλωστε όλοι μας, ιδιαίτερα σήμερα,  πρέπει να έχουμε ως  γνώμονα  το καλώς νοούμενο συμφέρον του πολίτη, στο οποίο πρέπει να αποβλέπει  και το οποίο πρέπει να υπηρετεί κάθε μορφής διοίκηση,  και ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και τη μείωση στο ελάχιστο  των φαινομένων κακοδιοίκησης.  Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, και στην αντιμετώπιση της πολύμορφης κρίσης,  που αντιμετωπίζει η κοινωνία και η χώρα μας .
Από σήμερα λοιπόν «τα παράπονά σας  στο συμπαραστάτη» και όχι πλέον «στο Δήμαρχο».

Αμαλιάδα,   31  Μαρτίου 2015
Χρήστος  Σταυρούλιας
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Λαζαράκειο Δημοτικό  Μέγαρο (2ος όροφος)
Φιλικής Εταιρείας  6 - 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Τηλ. : 2622 360 512

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS