ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue18062024

LAST_UPDATESun, 26 May 2024 8am

Back You are here: Αρχική Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας

Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ήλιδας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

           Politiki Prostasia                         PoltikiProstasia1

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ MOODLE

Η προσφορά εθελοντικού έργου αποτελεί πολύτιμο κομμάτι κάθε υγιούς κοινότητας. Οι Εθελοντές προέρχονται από όλα τα τμήματα της κοινωνίας και παρέχουν συχνά ουσιαστικές υπηρεσίες. Σκοπός της  εκάστοτε εθελοντικής  ομάδας είναι,  γενικώς η  ανάπτυξη της εθελοντικής δραστηριότητας,    πνεύματος    αλληλεγγύης    και    εν    γένει    δράσης    που    διέπετε  από   αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά αισθήματα, προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.

Οι Εθελοντικές Ομάδες κύρια με δράση στο πεδίο της Πολιτικής Προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την Πολιτεία, διότι προωθούν την διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας αλλά και   προόδου.   Στο   πλαίσιο   αυτό   ο   ρόλος   των   ΟΤΑ,   που   είναι   σε   καθημερινή   και περισσότερο άμεση επαφή με τον πολίτη, αναγκαστικά χρειάζεται υποστήριξη   έτσι ώστε να  βελτιωθεί  κατά το  δυνατόν    η    προστασία    και    η    στήριξη    όλων    αυτών    που  κινδυνεύουν   από   τα   φυσικά φαινόμενα. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα φυσικά φαινόμενα που έχουν ενταθεί λόγο της αυξανόμενης κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με την νομοθεσία (Ν.3013/2002) : Η πολιτική προστασία της Ελλάδος αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές   (ταχείας   ή   βραδείας   εξέλιξης),    τεχνολογικές    (συμπεριλαμβανομένων  βιολογικών,    χημικών    και    πυρηνικών   συμβάντων)   και   λοιπές   καταστροφές   που προκαλούν   καταστάσεις   εκτάκτου   ανάγκης,   κατά   τη   διάρκεια   ειρηνικής   περιόδου.   

Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.

Τομείς δραστηριοποίησης της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας καθορίζονται ως : Δασοπροστασία, Δασοπυρόσβεση, Έρευνα και Διάσωση, Πρώτες Βοήθειες, Πρόληψη και Αντιμετώπιση Καταστροφών, Οργάνωση και Λειτουργία Χώρων Συγκέντρωσης Πληθυσμού μετά    από    καταστροφές,    Αρωγή    στους    Πληγέντες    μετά    από    καταστροφές,  Παροχή Ανθρωπιστικής   Βοήθειας, Επικοινωνίες, Ενημέρωση, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ευαισθητοποίηση   Πολιτών,   Ασκήσεις   επί   χάρτου,   Ασκήσεις   Ετοιμότητας,   διεξαγωγή Ημερίδων, Συνεδρίων, Συμποσίων, κ.α.

Η   Εθελοντική   Ομάδας   Πολιτικής   Προστασίας   του   Δήμου   Ήλιδας,   η   οποία   με   την εκπαίδευση της, την στελέχωσή της και τον εφοδιασμό της σε εξοπλισμό και μέσα, θα μπορεί   να   συνδράμει   τον   Δήμο   Ήλιδας   σε   περιπτώσεις   φυσικών   και   ανθρωπογενών καταστροφών.

Αριθμός Μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 18/2017


Υπεύθυνοι για την λειτουργία της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, έχουν οριστεί (Αριθ. απόφασης: 108 /2017) οι κ.κ. Γεώργιος Ματσούκας του Χαραλάμπους και Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Ηλία.


Διεύθυνση: Φιλικής εταιρίας 6, 27200 Αμαλιάδα
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Εθελοντές Πολιτική Προστασίας Δ.Ηλιδας

Παρακάτω διατίθενται Αίτηση Υποψηφιου Εθελοντή με τους ακόλουθους τρόπους:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
    (Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί και μεσω του Εμάιλ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. είτε να παραδοθεί αυτοπροσώπως) είτε
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΜΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΜΕΣΩ GOOGLE
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS