ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Γραφείο Προγραμματισμού και Μελετών

Γραφείο Προγραμματισμού και Μελετών

Το Γραφείο Προγραμματισμού και Μελετών είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και τη μελέτη δράσεων προστασίας και επέκτασης των χώρων πρασίνου στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η έγκαιρη προετοιμασία των έργων πρασίνου. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Καταρτίζει προγράμματα φυτεύσεων, συντήρησης, φυτοπροστασίας, άρδευσης των χώρων πρασίνου σε όλες τις χρονικές περιόδους.

2)Καθορίζει τις ανάγκες σε τεχνικό εξοπλισμό, μηχανήματα, εργαλεία, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, εξαρτήματα άρδευσης, ανταλλακτικά κλπ. που απαιτούνται για την κανονική λειτουργία της υπηρεσίας.

3)Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εξοπλισμού.

4)Παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πιστώσεων του προϋπολογισμού που αφορούν το Τμήμα Πρασίνου.

5)Συντάσσει μελέτες που σχετίζονται με το αντικείμενο του πρασίνου.

6)Εισηγείται την αναγκαιότητα ανάθεσης φυτοτεχνικών εργασιών σε τρίτους.

7)Καθορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS