ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Thu07122023

LAST_UPDATETue, 28 Nov 2023 10am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γραφείο Συνδέσεων και Αιτημάτων

Γραφείο Συνδέσεων και Αιτημάτων

Το Γραφείο Συνδέσεων και Αιτημάτων είναι αρμόδιο για την παραλαβή και διεκπεραίωση των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής για νέες συνδέσεις στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα παραλαμβάνει και διεκπεραιώνει αιτήματα για αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και οδοποιίας στην περιοχή ευθύνης του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των κατοίκων της περιοχής.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Δέχεται αιτήματα για νέες συνδέσεις ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

2)Υπολογίζει το κόστος των νέων συνδέσεων και παραπέμπει για τη βεβαίωση και είσπραξη τους στη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης.

3)Συντάσσει τις προδιαγραφές του έργου των συνδέσεων και μετά την πληρωμή τους διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στα τμήματα Ύδρευσης - Άρδευσης και Αποχέτευσης, κατά περίπτωση.

4)Δέχεται αιτήματα για κάθε είδους βλάβες στην περιοχή ευθύνης του δήμου.

5)Διαχωρίζει και αποστέλλει άμεσα τα υποβληθέντα αιτήματα στο Γραφείο Αποκατάστασης Βλαβών ή στις αρμόδιες Διευθύνσεις.

6)Ελέγχει για το χρόνο και το είδος της αποκατάστασης των βλαβών.

7)Τηρεί αρχείο υποβληθέντων και διεκπεραιωθέντων αιτημάτων.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS