ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Γραφείο Δημοπράτησης Έργων

Γραφείο Δημοπράτησης Έργων

Το Γραφείο Δημοπράτησης Έργων είναι αρμόδιο για τη διενέργεια των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης τεχνικών έργων. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η έγκαιρη υλοποίηση των έργων.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Παραλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα και τις ώριμες μελέτες και ξεκινά τις διαδικασίες δημοπράτησης των τεχνικών έργων.
2)    Δημοπρατεί τα προς εκτέλεση τεχνικά έργα και τις προς σύνταξη μελέτες.
3)    Φροντίζει για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης και συντάσσει τις σχετικές συμβάσεις.
4)    Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS