ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Fri12072024

LAST_UPDATEMon, 01 Jul 2024 3am

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ

Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ

Το Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων ΤΠΕ είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της συνεχούς λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση τους από το ανθρώπινο δυναμικό του δήμου.
Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :
1)    Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του δήμου.
2)    Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδομένων που τηρούνται στα συστήματα ΤΠΕ του δήμου.
3)    Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο δήμος για τις ανάγκες του.
4)    Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο δήμο.
5)    Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του δήμου.
6)    Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τα συστήματα. Μεριμνά για τη λειτουργία σχετικών helpdesk για τις ανάγκες των χρηστών.
7)    Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήματα του δήμου.
8)    Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίεςπου τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.
9)    Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων και την βελτίωση της χρηστικότηταςτων ιστοσελίδων και των βάσεων δεδομένων του δήμου.
10)    Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
11)    Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
12)    Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων.
13)    Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστημάτων
ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
14)    Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του δήμου.
15)    Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ ΑΊ66).

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS