ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue16072024

LAST_UPDATEMon, 15 Jul 2024 6pm

Back You are here: ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΤΥΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων

Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων

Το Γραφείο Συντήρησης και Επισκευής Αυτοκινήτων είναι αρμόδιο για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των αυτοκινήτων του δήμου. Με τις δράσεις που αναπτύσσει επιδιώκεται η εμφάνιση σοβαρών βλαβών και η αποφυγή καθυστερήσεων στο έργο του δήμου. Αναλυτικά οι αρμοδιότητες του είναι :

1)Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.

2)Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.

3)Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του δήμου.

4)Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

5)Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.

 
Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS