ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 68-2019 Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΔ 68-2019 Αναστολή απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 237.7 kB
Downloads: 1244

ΑΔ 68-2019  Αναστολή  απασχόλησης προσωπικού Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔ 67-2019 Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔ 67-2019 Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 323.62 kB
Downloads: 1271

ΑΔ 67-2019  Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔ 67-2019 Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου ΑΔ 67-2019 Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 322.84 kB
Downloads: 1268

ΑΔ 67-2019  Συγκρότηση ειδικού εκλογικού συνεργείου

ΑΔ 66-2019 Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων ΑΔ 66-2019 Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 245.21 kB
Downloads: 1271

ΑΔ 66-2019  Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

ΑΔ 65-2019 Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου ΑΔ 65-2019 Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 235.3 kB
Downloads: 1243

ΑΔ 65-2019  Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

ΑΔ 64-2019 Έγκριση μετακίνησης έμμισθης δικηγόρου στην Πάτρα ΑΔ 64-2019 Έγκριση μετακίνησης έμμισθης δικηγόρου στην Πάτρα

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 181.16 kB
Downloads: 1284

ΑΔ 64-2019  Έγκριση μετακίνησης έμμισθης δικηγόρου στην Πάτρα

ΑΔ 63-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΔ 63-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 241.45 kB
Downloads: 1270

ΑΔ 63-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔ 62-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο ΑΔ 62-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο

hot!
Date added: 07/12/2019
Date modified: 07/12/2019
Filesize: 165.24 kB
Downloads: 1289

ΑΔ 62-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο

ΑΔ 60-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΔ 60-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 06/27/2019
Date modified: 06/27/2019
Filesize: 235.1 kB
Downloads: 1256

ΑΔ 60-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔ 59-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ορθή επανάληψη) ΑΔ 59-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ορθή επανάληψη)

hot!
Date added: 06/27/2019
Date modified: 06/27/2019
Filesize: 251.51 kB
Downloads: 1254

ΑΔ 59-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενων του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ορθή επανάληψη)

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS