ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 117-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΔ 117-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 262.56 kB
Downloads: 1272

ΑΔ 117-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔ 116-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο ΑΔ 116-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 243.48 kB
Downloads: 1289

ΑΔ 116-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για συμμετοχή σε σεμινάριο

ΑΔ 115-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα ΑΔ 115-2019 Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 268.08 kB
Downloads: 1281

ΑΔ 115-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα

ΑΔ 114-2019  Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου ΑΔ 114-2019 Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 243.73 kB
Downloads: 1312

ΑΔ 114-2019  Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου

ΑΔ 113-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα ΑΔ 113-2019 Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 304.92 kB
Downloads: 1304

ΑΔ 113-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας στην Πάτρα

ΑΔ 112-2019  Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχους ΑΔ 112-2019 Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχους

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 254.4 kB
Downloads: 1338

ΑΔ 112-2019  Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

ΑΔ 111-2019  Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων ΑΔ 111-2019 Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 308.16 kB
Downloads: 1318

ΑΔ 111-2019  Τροποποίηση απόφασης τοποθέτησης υπαλλήλων

 

ΑΔ 110-2019  Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών ΑΔ 110-2019 Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 242.29 kB
Downloads: 1302

ΑΔ 110-2019  Συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Εκτίμησης Ζημιών

ΑΔ 104-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΔ 104-2019 Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 311.51 kB
Downloads: 1292

ΑΔ 104-2019  Τοποθέτηση ωφελούμενου του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

ΑΔ 103-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας κας Ειρήνης Θεοδωροπούλου ΑΔ 103-2019 Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας κας Ειρήνης Θεοδωροπούλου

hot!
Date added: 10/29/2019
Date modified: 10/29/2019
Filesize: 247.01 kB
Downloads: 1303

ΑΔ 103-2019  Έγκριση μετακίνησης της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου Ήλιδας κας Ειρήνης Θεοδωροπούλου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS