ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 136-2019  Έγκριση μετακίνησης  δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔ 136-2019 Έγκριση μετακίνησης δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 212.39 kB
Downloads: 1168

ΑΔ 136-2019  Έγκριση μετακίνησης  δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔ 135-2019 Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Κατασκευή 1ου Ορόφου στο Γ.Ν Αμαλιάδας ΑΔ 135-2019 Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Κατασκευή 1ου Ορόφου στο Γ.Ν Αμαλιάδας

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 219.84 kB
Downloads: 1174

ΑΔ 135-2019 Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Κατασκευή 1ου Ορόφου στο Γ.Ν Αμαλιάδας

ΑΔ 134-2019 Ορισμός Γραμματέα στην  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν Αμαλιάδας ΑΔ 134-2019 Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν Αμαλιάδας

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 219.47 kB
Downloads: 1152

ΑΔ 134-2019 Ορισμός Γραμματέα στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου Προσθήκη διωρόφου κτιρίου στο Γ.Ν Αμαλιάδας

ΑΔ 133-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση ΑΔ 133-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 190.33 kB
Downloads: 1231

ΑΔ 133-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση

ΑΔ 132-2019 Ορισμός  νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138 ΑΔ 132-2019 Ορισμός νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 220.78 kB
Downloads: 1178

ΑΔ 132-2019 Ορισμός  νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138

ΑΔ 131-2019  Έγκριση μετακίνησης  δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή ΑΔ 131-2019 Έγκριση μετακίνησης δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 211.01 kB
Downloads: 1173

ΑΔ 131-2019  Έγκριση μετακίνησης  δικηγόρου του Δήμου Ήλιδας, με έμμισθη εντολή

ΑΔ 130-2019 Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων ΑΔ 130-2019 Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 210.11 kB
Downloads: 1197

ΑΔ 130-2019 Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων

ΑΔ 130-2019 Ορισμός  προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων ΑΔ 130-2019 Ορισμός προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων

hot!
Date added: 04/21/2020
Date modified: 05/11/2020
Filesize: 210.11 kB
Downloads: 1191

ΑΔ 130-2019 Ορισμός  προϊσταμένων οργανικών μονάδων που θα κάνουν χρήση κινητών τηλεφώνων

ΑΔ 129-2019 Ορισμός νέου Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας την ΕΑΠ ΑΔ 129-2019 Ορισμός νέου Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας την ΕΑΠ

hot!
Date added: 04/21/2020
Date modified: 04/21/2020
Filesize: 211.37 kB
Downloads: 1242

ΑΔ 129-2019 Ορισμός νέου Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας την ΕΑΠ

ΑΔ 128-2019 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο -Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για το έργο με ΣΔΙΤ ΑΔ 128-2019 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο -Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για το έργο με ΣΔΙΤ

hot!
Date added: 04/21/2020
Date modified: 04/21/2020
Filesize: 243.68 kB
Downloads: 1168

ΑΔ 128-2019 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο -Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για το έργο με ΣΔΙΤ

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS