ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 8-2019  Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου ΑΔ 8-2019 Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 227.48 kB
Downloads: 1358

ΑΔ 8-2019  Συμπλήρωση της 7'2017 Απόφασης Δημάρχου

ΑΔ 7-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακή υπόθεση ΑΔ 7-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακή υπόθεση

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 166.01 kB
Downloads: 1343

ΑΔ 7-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακή υπόθεση

ΑΔ 6-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση ΑΔ 6-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 164.78 kB
Downloads: 1353

ΑΔ 6-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε δικαστική υπόθεση

ΑΔ 5-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή του σε σεμινάριο ΑΔ 5-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή του σε σεμινάριο

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 165.47 kB
Downloads: 1332

ΑΔ 5-2019  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή του σε σεμινάριο

ΑΔ 4-2019 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες έργου Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ήλιδας ΑΔ 4-2019 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες έργου Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 170.43 kB
Downloads: 1263

ΑΔ 4-2019 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες έργου Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ήλιδας

ΑΔ 3-2019 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου ΑΔ 3-2019 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 201.56 kB
Downloads: 1353

ΑΔ 3-2019 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

ΑΔ 2-2019 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια δύο (2) μηνών ΑΔ 2-2019 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια δύο (2) μηνών

hot!
Date added: 05/13/2019
Date modified: 05/13/2019
Filesize: 240.69 kB
Downloads: 1285

ΑΔ 2-2019 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάρκεια δύο (2) μηνών

ΑΔ 1-2019 Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ΑΔ 1-2019 Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

hot!
Date added: 01/02/2019
Date modified: 01/02/2019
Filesize: 239.96 kB
Downloads: 1552

ΑΔ 1-2019 Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS