ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2019

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 146-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων ΑΔ 146-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 209.41 kB
Downloads: 1308

ΑΔ 146-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

ΑΔ 145-2019 Ορισμός υπαλλήλων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων ΑΔ 145-2019 Ορισμός υπαλλήλων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 212.84 kB
Downloads: 1229

ΑΔ 145-2019 Ορισμός υπαλλήλων για ενημέρωση της βάσης δεδομένων Οικονομικών Στοιχείων

ΑΔ 144-2019  Αποδοχή αιτήματος για διακοπή εργασίας ωφελούμενης ΑΔ 144-2019 Αποδοχή αιτήματος για διακοπή εργασίας ωφελούμενης

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 193.49 kB
Downloads: 1206

ΑΔ 144-2019  Αποδοχή αιτήματος για διακοπή εργασίας ωφελούμενης

ΑΔ 143-2019 Ορισμός  νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138 ΑΔ 143-2019 Ορισμός νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 219.81 kB
Downloads: 1215

ΑΔ 143-2019 Ορισμός  νέου υπόλογου-διαχειριστή στο Κ.Η.Φ.Η για την πράξη ΟΠΣ5002138

ΑΔ 142-2019  Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων  Ειδικού Συμβ Επιστημ Συνεργατών Ειδ Συνεργ ΑΔ 142-2019 Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων Ειδικού Συμβ Επιστημ Συνεργατών Ειδ Συνεργ

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 305.14 kB
Downloads: 1304

ΑΔ 142-2019  Χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων  Ειδικού Συμβ Επιστημ Συνεργατών Ειδ Συνεργ

ΑΔ 141-2019 Ορισμός Επιβλέποντα του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» ΑΔ 141-2019 Ορισμός Επιβλέποντα του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 225.58 kB
Downloads: 1159

ΑΔ 141-2019 Ορισμός Επιβλέποντα του έργου «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»

ΑΔ 140-2019 Ορισμός Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας» ΑΔ 140-2019 Ορισμός Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας»

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 229.36 kB
Downloads: 1199

ΑΔ 140-2019 Ορισμός Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών του έργου «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας»

ΑΔ 139-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων ΑΔ 139-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 206.69 kB
Downloads: 1207

ΑΔ 139-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων

ΑΔ 138-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε σεμινάριο ΑΔ 138-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε σεμινάριο

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 201.97 kB
Downloads: 1174

ΑΔ 138-2019 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου σε σεμινάριο

ΑΔ 137-2019 Συνέχιση καθηκόντων Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών  σε έργο ΑΔ 137-2019 Συνέχιση καθηκόντων Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών σε έργο

hot!
Date added: 04/23/2020
Date modified: 04/23/2020
Filesize: 222.44 kB
Downloads: 1196

ΑΔ 137-2019 Συνέχιση καθηκόντων Επιβλέποντα Ηλεκτρολογικών Εργασιών  σε έργο

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS