ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 118-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους ΑΔ 118-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

hot!
Date added: 10/12/2018
Date modified: 10/12/2018
Filesize: 165.26 kB
Downloads: 1483

ΑΔ 118-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΔ 114-2018  Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔ 114-2018 Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 10/12/2018
Date modified: 10/12/2018
Filesize: 205 kB
Downloads: 1535

ΑΔ 114-2018  Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔ 113-2018  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔ 113-2018 Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 10/12/2018
Date modified: 10/12/2018
Filesize: 183.38 kB
Downloads: 1473

ΑΔ 113-2018  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔ 117-2018  Τοποθέτηση Υπαλλήλου ΑΔ 117-2018 Τοποθέτηση Υπαλλήλου

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 228.09 kB
Downloads: 1474

ΑΔ 117-2018  Τοποθέτηση Υπαλλήλου

ΑΔ 116-2018  Απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Χρήστο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη ΑΔ 116-2018 Απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Χρήστο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 226.57 kB
Downloads: 1515

ΑΔ 116-2018  Απονομή τιμητικής διάκρισης στον κ. Χρήστο Παπαγεωργίου του Παναγιώτη

ΑΔ 115-2018  Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου ΑΔ 115-2018 Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 233.03 kB
Downloads: 1453

ΑΔ 115-2018  Συγκρότηση συνεργείου Αυτοτελούς Τμήματος Γραφείου Δημάρχου

ΑΔ 114-2018  Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους ΑΔ 114-2018 Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 255.39 kB
Downloads: 2071

ΑΔ 114-2018  Αλλαγή επωνύμου του Άγγελου Παπαθεοδώρου του Χαραλάμπους

ΑΔ 113-2018  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΑΔ 113-2018 Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 231.44 kB
Downloads: 1510

ΑΔ 113-2018  Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστή

ΑΔ 112-2018  Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΙΩΝ Αμαλιάδος ΑΔ 112-2018 Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΙΩΝ Αμαλιάδος

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 242.15 kB
Downloads: 1437

ΑΔ 112-2018  Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Αθλητικού Σωματείου Α.Ο. ΑΡΙΩΝ Αμαλιάδος

ΑΔ 111-2018  Ορισμός υπαλλήλων σε επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου ΑΔ 111-2018 Ορισμός υπαλλήλων σε επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου

hot!
Date added: 10/05/2018
Date modified: 10/05/2018
Filesize: 231.86 kB
Downloads: 1480

ΑΔ 111-2018  Ορισμός υπαλλήλων σε επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS