ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Mon02102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 134-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους ΑΔ 134-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 166.72 kB
Downloads: 1466

ΑΔ 134-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΔ 94-2018 Ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας ΑΔ 94-2018 Ανανέωση των συμβάσεων των υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 278.85 kB
Downloads: 1504

ΑΔ 94-2018  Ανανέωση των  συμβάσεων των  υπαλλήλων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ήλιδας (ΦΕΚ)

ΑΔ 132-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο ΑΔ 132-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

hot!
Date added: 11/12/2018
Date modified: 11/12/2018
Filesize: 243.68 kB
Downloads: 2208

ΑΔ 132-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

ΑΔ 131-2018 Ορισμός χειριστή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ ΑΔ 131-2018 Ορισμός χειριστή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

hot!
Date added: 11/12/2018
Date modified: 11/12/2018
Filesize: 234.85 kB
Downloads: 1440

ΑΔ 131-2018  Ορισμός χειριστή ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΑΔ 130-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους ΑΔ 130-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

hot!
Date added: 11/12/2018
Date modified: 11/12/2018
Filesize: 183.91 kB
Downloads: 1493

ΑΔ 130-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΔ 124-2018 Απευθείας ανάθεσης μελέτης Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας ΑΔ 124-2018 Απευθείας ανάθεσης μελέτης Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας

hot!
Date added: 11/12/2018
Date modified: 11/12/2018
Filesize: 214.92 kB
Downloads: 1429

ΑΔ 124-2018  Απευθείας ανάθεσης μελέτης Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης  Δ.Ε. Αμαλιάδας

ΑΔ 133-2018 Συμπλήρωση της 82'2018 απόφασης Δημάρχου ΑΔ 133-2018 Συμπλήρωση της 82'2018 απόφασης Δημάρχου

hot!
Date added: 11/09/2018
Date modified: 11/09/2018
Filesize: 243.87 kB
Downloads: 1469

ΑΔ 133-2018  Συμπλήρωση της 82'2018 απόφασης Δημάρχου

ΑΔ 129-2018 Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου ΑΔ 129-2018 Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/05/2018
Filesize: 239.6 kB
Downloads: 1426

ΑΔ 129-2018  Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου

ΑΔ 128-2018 Επανατοποθέτηση μεταταχθέντων υπαλλήλων ΑΔ 128-2018 Επανατοποθέτηση μεταταχθέντων υπαλλήλων

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/05/2018
Filesize: 248.87 kB
Downloads: 1476

ΑΔ 128-2018  Επανατοποθέτηση μεταταχθέντων υπαλλήλων

ΑΔ 127-2018 Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΑΔ 127-2018 Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

hot!
Date added: 11/05/2018
Date modified: 11/05/2018
Filesize: 233.73 kB
Downloads: 1457

ΑΔ 127-2018  Διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS