ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Tue03102023

LAST_UPDATEFri, 22 Sep 2023 5pm

Back You are here: ΑΡΧΗ Η ΗΛΙΔΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΕΡΓΑ Αποφάσεις και πράξεις που αναρτώνται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Αποφάσεις Δημάρχου Αυτοτελές Γραφείο 2018

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

ΑΔ 144-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή τους σε σεμινάριο ΑΔ 144-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

hot!
Date added: 12/19/2018
Date modified: 12/19/2018
Filesize: 164.21 kB
Downloads: 1439

ΑΔ 144-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

ΑΔ 143-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους ΑΔ 143-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους

hot!
Date added: 12/19/2018
Date modified: 12/19/2018
Filesize: 165.49 kB
Downloads: 1433

ΑΔ 143-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΔ 142-2018 Ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης ΑΔ 142-2018 Ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

hot!
Date added: 12/19/2018
Date modified: 12/19/2018
Filesize: 214.76 kB
Downloads: 1429

ΑΔ 142-2018 Ανάθεση υπηρεσίας λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

ΑΔ 141-2018 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες του υποέργου 2 ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΑΔ 141-2018 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες του υποέργου 2 ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

hot!
Date added: 12/19/2018
Date modified: 12/19/2018
Filesize: 232.14 kB
Downloads: 1399

ΑΔ 141-2018 Σύσταση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προμήθειες του υποέργου 2 ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΑΔ 140-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο ΑΔ 140-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

hot!
Date added: 12/19/2018
Date modified: 12/19/2018
Filesize: 164.68 kB
Downloads: 1418

ΑΔ 140-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλων και συμμετοχή τους σε σεμινάριο

ΑΔ 139-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου ΑΔ 139-2018 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 216.54 kB
Downloads: 1501

ΑΔ 139-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

ΑΔ 138-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου ΑΔ 138-2018 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 215.17 kB
Downloads: 1474

ΑΔ 138-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

ΑΔ 137-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΑΔ 137-2018 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 219.48 kB
Downloads: 1421

ΑΔ 137-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΔ 136-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου ΑΔ 136-2018 Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 251.92 kB
Downloads: 1397

ΑΔ 136-2018  Ορισμός τεχνικού υπαλλήλου του Δήμου Ήλιδας για την επίβλεψη έργου

ΑΔ 135-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους ΑΔ 135-2018 Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

hot!
Date added: 11/22/2018
Date modified: 11/22/2018
Filesize: 166.4 kB
Downloads: 1435

ΑΔ 135-2018  Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου για υπηρεσιακούς λόγους

Ο Δήμος Ήλιδας στο Facebook
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Ο Δήμος Ήλιδας στο Twitter
Τα τελευταία νέα του Δήμου Ήλιδας μέσω RSS